Snowshoe

Fritt ur bok från Mollie Southall

Vad är en snowshoe, det är inga snöskor om någon skulle tro det utan en kattras som ursprungligen kommer från USA.

Snowshoe är en hybridkattras som härstammar primärt från siameser.
På 60 talet var det en uppfödare av siames Dorothy Hinds Daugherty, Kensing cattery, som fick tre vittassade kattungar i en kull och tyckte det var en fin kontrast mellan de vita tassarna och den bruna maskfärgen. Hon utvecklade därför rasen och parade därför sin siames med bicolour amerikanska korthår. Vid fortsatt avel fick de det önskvärda uppochnedvända V i ansiktet. De godkändes för registrering 1974 i American Cat Association (ACA) och samtidigt godkändes den som en ras på experimentstadiet av Cat Fanciers Federation (CFF)

Mellan 1960 och 1977 minskade intresset för rasen och när Jim Hoffman och Georgia Kuhnell kontaktade CFF för information om rasen blev de hänvisade till Vicky Olander som var den enda uppfödaren i CFF. Sedan dess har intresset ökat och 1982 blev rasen godkänd för certifikat. Även The America Cat Fanciers Association (ACFA) och The International Cat Association (TICA) har godkänt den på certifikatnivå. Men trots detta är det en sällsynt ras även i dess ursprungsland.

I början av 80-talet var det en engelsk uppfödare och domare, Pat Turner, som dömde en kattutställning i Madison Square Garden och såg där snowshoes och fann dem annorlunda i typen än andra vitfläcks siameser hon sett. Väl hemma försökte hon återskapa den i England och fick några andra uppfödare att nappa på att försöka få olika linjer. Det var Linkret, Shalimar, Jamaise och naturligtvis sitt eget Scintillas Cattery. De lade upp ett avelsprogram och startade en klubb Snowshoes UK som var ansluten till Cat Association, FIFE medlem.

Under nästa decennium kom det till ett flertal uppfödare men gradvis avtog intresset liksom det hade gjort i USA och till slut fanns det endast en uppfödare kvar 1998 nämligen Maureen Shackell, Linkret cattery. Då kontaktade Mollie Southall, Coldenufforsnow cattery, henne för att få reda på om hon visste någon avelshane till Mollies två honor men den enda som fanns var deras far. Tillsammans hade de fem katter för att säkra rasen. Maureen hade en kull till salu och Mollie fick en halvbror till sina honor och han blev Mollies första avelshane. Eftersom det inte fanns så många och för att få in nytt blod tittade de först på amerika men det visade sig vara omöjligt så de tittade efter andra raser i stället och valde då ragdoll då den brittiska korthåret hade fel sorts päls och fel typ och den europeiska inte fanns i vitfläck vid den tiden. Orsaken till att de valde ragdoll var att det var en maskad katt med blå ögon, den bar den önskvärda vitfläcksgenen, och hade ungefär samma styrka som snowshoen.

Vid denna tiden höll ragdolluppfödarna på att försöka få fram tabbykatter och Mollie fick köpa två kattungar efter ragdoll/oriental korsning. Dessa fick fem kullar kattungar .
En kväll fick Mollie ett telefonsamtal från en uppfödare av brittiskt korthår som hade en som var snowshoe tecknad och Mollie köpte henne och hon fick fyra kullar och två av dem var med en siames. 2002 importerade Mollie en hane från Tyskland, Ferry vom Friedewald som var en livmoderimport från Amerika.

På en utställning 2003 visades 45 snowshoes och de blev då godkända av FIFE från 1/1 2004.
De försöker även få den godkänd av GCCF och har kommit till preliminär status.

Det finns även en del uppfödare på kontinenten. Mollie exporterade en dräktig hona till Tyskland och fick istället Ferry. Denna hona fick sju ungar och av dessa har fyra hamnat i Tjeckien för att starta deras uppfödning. Det finns även i Schweiz, Holland och Polen, och nu senast i Sverige där en kull på två bruntabby/vita hanar fötts. I Sverige finns för närvarande en avelshane den brunmaskade/vita IC Bitzaglitz Snowonder, kom in 18/8 2006 och hans ”fru” den blåtabby/vita GB*Coldenufforsnow Kylma., kom in 2/9 2006. I Stockholm finns den blå/vita GB*Intellifur’s Muffin.. Tyvärr är det inte möjligt att få helt obesläktade linjer hit då nästan alla är släkt mer eller mindre. Ferry finns nämligen i våra svenska snowshoes

Rasen håller på att etablera sig i Europa.

Copyright 2007  .:.  Senast ändrad 2008-02-28